پرینت

codeofconduct

 شعار ما "تغذیه کامل برای زندگی سالم" است بدین معنا که محصولات و خدمات این گروه موجب رفع کمبودهای تغذیه ای انسان ها در هر مرحله و شرایط حیات است لذا در این راستا این گروه سعی در حصول منشور اخلاقی زیر دارد:

  • ۱. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت
  • ۲. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مراجعین ، مشتریان و همکاران و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری ، پاسخگوئی و اعتماد متقابل
  • ۳. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه اقتصاد و تولید و جلب رضایت مشتریان
  • ۴. ارتقاء و توسعه تجربه و دانش گروه به عنوان سرمایه گروه و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران ، مشاوران و ذینفعان در چارچوب ضوابط شرکت
  • ۵. استفاده بهینه از منابع و امکانات گروه و جلوگیری از اسراف و تبذیر
  • ۶. مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان گروه را تضعیف کند