پرینت

گروه صنعتی میلاد خراسان بعنوان گروه صنعتی پیشگام و آینده نگر در صنایع غذایی - دارویی با برخورداری از الطاف الهی و با بهره گیری از تجارب ، دانش و توانمندی متخصصان سخت کوش خود مصمم به بهبود سیستم ها ، فرایند ها و خدمات خود می باشد.

اصول راهبردی و کلیه فعالیت های جاری سازمان برپایه مشتری مداری ، منطبق بر خواسته های استاندارد های بین الملی و وزارت بهداشت و با بهره گیری از خطوط راهنمای استاندارد ISO 9001-2000 ترسیم شده است و استقرار این نظام کیفیت را برای حفظ و پویایی و اثر بخشی فعالیت ها و تضمین کیفیت و بهبود مستمر سرلوحه کار خویش قرار داده است.

برخی اهداف اصلی و مهم استقرار و پایداری این نظام عبارتند از:

۱. افزایش رضایت مشتری  بوسیله ارزش نهادن به نیازمندیهای مشتری

۲. ایجاد تعهد اخلاقی و کاری در پرسنل بوسیله ارزش نهادن ، مشارکت درتصمیم گیریها و تامین معیشت به صورتی که که هر پرسنل از کار کردن در این شرکت افتخار نماید

۳. بالا بردن توان کمی و کیفی سازمان بوسیله آموزش و فراهم نمودن زیر ساختها و منابع مورد نیاز و متناسب با گروه

۴. بهبود مستمر در ننایج کمی و کیفی این گروه صنعتی بوسیله اصلاح فرآیندها و عملکرد صحیح و دلسوزانه

۵. بالابردن توان مديريتي شرکت با آماده نمودن مديران به منظور ارتقاي كاركنان شركت به سوي تعالي